Các câu hỏi thường gặp

Em muốn đăng kí ngành Tự động hóa của trường Đại học Công nghệ Đông Á nhưng còn thắc mắc về mức học phí của trường?

Trả lời: Học phí Ngành Tự động hóa trường Đại học Công nghệ Đông Á là 11 triệu/năm

Ngành Tự động hóa có cơ hội dành học bổng cao như các ngành học khác không?

Ngành tự động hóa hiện nay là một trong những ngành chú trọng của trường. Vì vậy sinh viên học Tự động hóa vẫn dành cơ hội đạt học bổng cao nếu có thành tích tốt trong học tập, đạt giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia về văn hóa, thể thao, ca nhạc, và công tác thanh niên.