Song song với sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Vì vậy, Nhà trường đã có nhiều những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xã hội, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học đã được chú trọng đầu tư một cách thoả đáng, cả về vật chất cũng như con người nhờ đó tạo được những chuyển biến rõ rệt, nâng cao công tác nghiên cứu khoa học lên một tầm cao mới. Nghiên cứu khoa học đã trở thành việc tự giác, được đông đảo cán bộ giảng viên hưởng ứng. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng được Nhà trường đặc biệt quan tâm như: thành lập câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức các buổi toạ đàm về nghiên cứu khoa học; giao lưu nghiên cứu khoa học…

Trong những năm tới, với phương châm đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền thực tiễn, Trường Đại học Công nghệ Đông Á xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học theo hướng như sau: Thực hiện đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thiện giáo trình, bài giảng và thay đổi nội dung, chương trình các môn học bám sát với công việc thực tế của xã hội; tạo cơ chế thông thoáng giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu; thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn, trao đổi về nghiên cứu khoa học ở cấp trường cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, mở rộng hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viên nghiên cứu… trong và ngoài nước.

Với mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học với đào tạo, các sản phẩm khoa học của Trường Đại học Công nghệ Đông Á đến nay bao gồm:

·        Bài báo quốc tế

·        Hội thảo khoa học

·        Đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp

Một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu:

Stt Tên đề tài Mã số Lĩnh vực nghiên cứu Loại hình nghiên cứu Cơ quan chủ quản
1. Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thủy phân liên tục bã nấm men bia B2017 – DAD – 03 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Cơ bản Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Tái cấu trúc hoạt động quản trị điều hành dự án tại Tập đoàn Polyco theo định hướng quy trình nghiệp vụ B2017 – DAD – 04 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ứng dụng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và tự động hóa hệ thống thiết bị tách bia từ nấm men kết lắng sau lên men B2017 – DAD – 01 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ứng dụng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống lạnh và ứng dụng trong Nhà máy Bia B2017 – DAD – 02 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ứng dụng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Một số bài báo tiêu biểu:

– Nguyen Thi Thanh Ngoc, Quan Le Ha (2016). Relationship between biterness of brewer’s yeast hydrolysate and hydrophobic amino acid content. Journal of Science and Technology – VietNam Academy of Science and Technology, 54 (2C), pp. 458 – 464.

– Nguyen Thi Thanh Ngoc, Dinh Van Thuan, Dinh Van Thanh, Quan Le Ha (2016). Optimization for batch proteolytic hydrolysis of spent brewer’s yeast by using protease. Journal of Science and Technology – VietNam Academy of Science and Technology, 54 (4A), pp. 181 – 188.

– Nguyen Thi Thanh Ngoc, Dinh Van Thuan, Dinh Van Thanh, Quan Le Ha (2016). Influence of factors on the bitterness and sensory taste in protein hydrolysate from spent brewer’s yeast. Journal of Science and Technology – VietNam Academy of Science and Technology, 54 (4A), pp. 172 – 180.

– Nguyen Thi Thanh Ngoc, Quan Le Ha, Dinh Van Thuan (2016). Optimization for continuous overflow proteolytic hydrolysis of spent brewer’s yeast by using protease. Journal of Biotechnology – VietNam Academy of Science and Technology, 14 (4), pp. 1-8.